"refresh"

neboli " znovu oživení" je proces při kterém se snažím lampě vrátit její původní estetické a funkční vlastnosti.
Nejde o profesionální renovaci v pravém slova smyslu.
Lampy které jsem upravil - opravil a jejich stav není originální, jsou v popisu označeny poznámkou "neoriginální stav".

Obecně však vždy ctím snahu zachovat lampu ideálně v jejím původním autentickém stavu a to i přes drobné oděrky
nebo otluky laku či dokonce mírná poškození skeletu.
V případě, že jsou poškození svým rozsahem a charakterem taková, že zásadně ovlivňují  estetické, funkční nebo
dokonce bezpečnostní vlastnosti lampy, nezbývá než se pokusit o obnovu - refresh.
Lampa sice ztrácí kouzlo originálu, na druhou stranu funkční a estetické hodnoty zůstávají zachovány a lampa může
opět třeba po další dekády sloužit svému původnímu účelu.